Regulamin obiektu

Regulamin ogólny

Korty Muchowiec

 1. Ośrodek jest czynny codziennie w godzinach 6:00-23:00.
 2. Z kortów można korzystać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu terminu z recepcją obiektu i dokonaniu odpowiedniej opłaty przed grą.
 3. Rezerwacji kortów można dokonać telefonicznie pod numerem 575 996 559, bezpośrednio w recepcji Ośrodka lub poprzez stronę internetową Muchowiec.pl.
 4. W celu odwołania dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym recepcję Ośrodka, nie później niż 48 godzin przed terminem rezerwacji.
 5. Wejście osoby, czy grupy na kort w ramach swojej rezerwacji i rozpoczęcie gry jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu korzystania z kortów.
 6. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry oraz „zasiatkowanie” kortu.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortów tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
 8. Grający powinien posiadać odpowiedni do gry w tenisa ubiór sportowy, a w szczególności odpowiednie obuwie sportowe, na kortach ziemnych o podeszwach bez korków, kolców itp., na kortach ze sztuczną nawierzchnią wyłącznie obuwie przeznaczone do sportów halowych, niepozostawiające śladów na nawierzchni kortu.
 9. Korzystający z kortów zobowiązani są do zachowania porządku.
 10. Na terenie kortów, szatni i toalet obowiązuje bezwzględny zakaz:

– spożywania alkoholu i środków odurzających

– palenia tytoniu

– używania wulgarnych słów

– wprowadzania zwierząt

– przebywania w pomieszczeniach dla personelu

– używania na terenie hali sportowej piłek oraz obuwia, którymi wcześniej grano na kortach zewnętrznych.

 1. Korty Muchowiec jest obiektem monitorowanym.
 2. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.
 3. Za szkody wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z kortów i urządzeń sportowych odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik, za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Korty Muchowiec mogą obciążyć korzystającego opłatą w wysokości 500zł.
 5. Korty Muchowie nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje lub uszczerbek na zdrowiu klienta w trakcie korzystania z Ośrodka.
 6. Za niewłaściwe zachowanie, niepodporządkowanie się poleceniom obsługi oraz nieprzestrzeganie regulaminu korzystający może zostać usunięty z terenu Ośrodka.
 7. Korty Muchowiec nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt sportowy lub inne rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do recepcji Kortów Muchowiec.

Honorujemy :

;