KONTAKT

Dane teleadresowe:                                                          Godziny otwarcia Kortów Muchowiec:

Korty Muchowiec                                                                   Poniedziałek – Niedziela korty zewnętrzne: 8:00-22:00

ul. Francuska 188                                                                   Poniedziałek – Niedziela – hala 6:00-23:00     

Katowice 40-506                                                                                

 

Godziny funkcjonowania recepcji Kortów Muchowiec

 (obsługi Klienta) to Poniedziałek – Niedziela:  8:00-21:00 

                                                                                                               

 

Telefon: 575 996 559

 

Email: kortymuchowiec@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych:

 zwaną dalej “Administratorem danych”

Procesorem danych osobowych (“Procesor”, “PDO”):

 

Spółką Reservise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lindleya 16/301, 02-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522272, o numerze NIP:7010445948, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 10000 zł,  reprezentowaną przez:

 

●        Tomasza Piotrowskiego – Członek Zarządu

●        Konrada Szczygła – Członek Zarządu

 

zwaną dalej  „Podmiotem przetwarzającym”, “Reservise”, oraz “Zleceniobiorcą”

 

 

 

Zważywszy na to, iż:

Reservise Sp. z.o.o. oraz Klub współpracują w przedmiocie prowadzenia działań z zakresu  obsługi baz danych, obsługi rezerwacji, dostarczania aplikacji mobilnej czy wsparciu w działaniach marketingowych administratora danych wykorzystując m.in. kanały komunikacji SMS oraz e-mail, przy wykorzystaniu Programu Reservise. Zleceniodawca zamierza kontynuować współpracę z Reservise. W ramach dotychczas poczynionych ustaleń może dochodzić do przekazywania na rzecz Reservise oraz przetwarzania przez Reservise danych osobowych.

 

 

 

Honorujemy :

;