Zapisy na sezon halowy 2021/2022

Home / Bez kategorii / Zapisy na sezon halowy 2021/2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 1 września pierwszeństwo zgłaszania rezerwacji stałych (przedłużania okresu stałego najmu kortu) na sezon zimowy 2021/2022 mają Klienci, którzy posiadali wykupiony abonament w sezonie zimowym 2020/2021 i kontynuowali go w sezonie letnim 2021. W drugiej kolejności, od 15 września przyjmowane będą rezerwacje Klientów chcących przedłużyć abonament z sezonu letniego 2021.

 

Uprzejmie informujemy, że w celu zwiększenia płynności wynajmu kortów przez naszych Klientów, od września 2021 roku wprowadzamy regulamin rezerwacji abonamentowych i odpłatności za nie według następujących zasad:

 1. Rezerwacja stałej godziny wiąże się z wykupieniem abonamentu na sezon zimowy tj. od 1.października 2021 – 30.kwietnia 2022.
 2. Wykupienie abonamentu możliwe jest po konsultacji z recepcją Kortów Muchowiec, podpisaniu deklaracji członkowskiej składającej się z formularza aplikacyjnego oraz deklaracji stałej rezerwacji kortów dostępnej w recepcji Kortów Muchowiec.
 3. Wykupienie abonamentu związane jest z wniesieniem opłaty przez klienta za powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin.  Dniami, z których klient zwolniony jest z opłaty w przypadku jego nieobecności  są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Kortów Muchowiec ośrodek tenisowy będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
 4. W okresie 2 dni od daty podpisania deklaracji członkowskiej, klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty gotówką lub kartą za pierwszy jak i ostatni miesiąc sezonu zimowego tj. październik i kwiecień.
 5. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia deklaracji rezerwacji abonamentowej z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia deklaracji przez klienta, opłata za miesiąc kwiecień nie jest zwracana.
 6. Płatności abonamentowych dokonywać można jedynie gotówką lub kartą w recepcji klubu. Kwota abonamentu stanowi iloczyn liczby godzin i obowiązującej stawki.  
 7. Stałą rezerwacje na następne miesiące należy opłacić do dwudziestego dnia poprzedniego miesiąca. W przypadku zwłoki z dokonaniem opłaty, Korty Muchowiec mają prawo do anulowania stałej rezerwacji.
 8. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry oraz wysiatkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze.
 9. Klientowi przysługuje prawo do pięciokrotnej zmiany terminu gry abonamentowej w sezonie. Klient zobowiązany jest poinformować o tym recepcję (tel. 575 996 559) w formie wiadomości SMS minimum 48 godzin przed rozpoczęciem planowanej gry na korcie. Klientowi przysługuje możliwość odrobienia odwołanych gier do końca sezonu tj. 30 kwietnia 2022 r.
 10. Niewykorzystanie przez Klienta danej rezerwacji nie uprawnia Klienta do jej wykorzystania w innym terminie.
 11. Wszyscy Klienci są proszeni o stawienie się przed rozpoczęciem gry w Recepcji Kortów Muchowiec celem zgłoszenia swojej obecności i uregulowania płatności za kort.
 12. Korty Muchowiec legitymują się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Korty Muchowiec nie ponoszą odpowiedzialności. Ponadto, Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Korty Muchowiec, nie są pobierane opłaty. 
 13. Korty Muchowiec zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu. 

Mamy nadzieję, że wprowadzony regulamin przyczyni się do większej dostępności Kortów Muchowiec i pozwoli naszym Klientom korzystać z nich w pożądanych przez siebie godzinach.

Honorujemy :

;